Lomo Holga Polaroid

Archive

Louis Mendez  by gothambill on Flickr.

Louis Mendez by gothambill on Flickr.

10 notes

  1. polaroidtransfers reblogged this from lomoholgapolaroid
  2. lomoholgapolaroid posted this